Wat is het leefloon?

Leefloon is financiële hulp wanneer je inkomen lager is dan onderstaande bedragen. Je moet daarnaast ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Leefloon is een residuair recht. Dit wil zeggen dat je eerst moet nagaan of je recht hebt op een andere uitkering. We zullen dit samen met jou overlopen.

Een maatschappelijk werker onderzoekt of je recht hebt op een leefloon.

Momenteel (vanaf juli 2018) bedraagt het leefloon:

  • Samenwonende persoon: 595,13 euro per maand
  • Alleenstaande persoon: 892,70 euro per maand
  • Voor een persoon die minimum 1 minderjarig kind ten laste heeft: 1.230,27 euro per maand

Indien je een inkomen hebt dat lager is dan bovenstaande bedragen, kan je best eens in het Sociaal Huis langs komen. Neem een bewijs mee van je eventuele inkomsten. We bekijken met jou of je eventueel nog recht hebt op bijkomende steun vanuit andere organisaties of het OCMW.

Wil je meer informatie, concreet voor jouw situatie?

Neem contact op met het ID-team.