Online aanvragen

Om van Mechelen een nog mooiere stad te maken wil het stadsbestuur de problematiek van leegstand en/of verwaarlozing van bedrijfsruimten aanpakken. Hiervoor heeft Mechelen oa een eigen belastingsreglement  om zo eigenaars van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten aan te zetten om aan de situatie iets te doen. Bedrijfsruimten die te lang leeg staan of verwaarloosd zijn, worden dus actief opgespoord en opgenomen in een inventaris.

De houders van het zakelijke recht van de bedrijfsruimte worden op de hoogte gebracht van het vermoeden van leegstand en/of verwaarlozing met een aangetekende brief. Op deze manier worden ze aangezet het nodige te doen via een belasting.

Een bezwaar (binnen 4 maanden), de aanvraag voor een vrijstelling (binnen de 4 maanden eerste jaar van opname) of een schrapping  moet steeds schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen en voldoende gedocumenteerd te zijn zodat de administratie hierover een uitspraak kan doen. Voor meer informatie kan je het belastingsreglement raadplegen of kan je terecht bij de dienst Economie.

Bezwaar: schriftelijke melding van het bezwaar, gedocumenteerd met voldoende elementen die de vermoedens weerleggen.

Vrijstelling: schriftelijke aanvraag van de vrijstelling via aanvraagformulier, gedocumenteerd met de nodige bewijsstukken.

Schrapping: schriftelijke aanvraag tot schrapping. Een schrapping kan worden aangevraagd van zodra de bedrijfsruimte effectief in gebruik wordt genomen volgens de functie of van zodra alle verwaarlozingspunten zijn weggewerkt. Een bedrijfsruimte wordt definitief geschrapt van zodra er zes opeenvolgende maanden invulling is geweest volgens de functie.

De berekening van de heffing kan teruggevonden worden in het reglement.

 

Online aanvragen