Als u met een Vlaams diploma in het buitenland wilt werken of studeren, kan het nodig zijn om uw diploma hier te laten legaliseren.   

  • De legalisatie van een diploma of getuigschrift betekent dat 1 handtekening (van een persoon uit het onderwijs zoals een rector, hoogleraar, directeur, lid examencommissie ...) op het diploma of getuigschrift wordt 'echt verklaard'.
  • Of het nodig is om uw diploma te laten legaliseren kunt u het beste navragen bij de ambassade van dat land, of bij het NARIC-centrum van dat land. 

U kunt documenten laten legaliseren die uitgereikt zijn door een erkende Vlaamse instelling (bijvoorbeeld een basisschool, een school voor secundair onderwijs, een hogeschool of universiteit, een instelling uit het volwassenenonderwijs, ...).

In principe moet u uw origineel diploma (of getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) laten legaliseren. Als u dat wenst, kunt u ook een aantal voor eensluidende kopieën van uw diploma laten legaliseren. Eensluidende kopieën zijn kopieën van het originele diploma (of getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) waarop een originele handtekening van iemand van de onderwijsinstelling is aangebracht met als doel om de echtheid van het document te staven.

Het is wel mogelijk dat het land waar u naartoe gaat, enkel een gelegaliseerd origineel diploma aanvaardt en geen gelegaliseerde kopieën.

Om in het buitenland te kunnen werken of studeren, is het mogelijk dat u ook een vertaling van uw getuigschrift of diploma nodig hebt. U moet dan zelf zorgen voor de juiste vertaling van uw documenten. Hiervoor kunt u terecht bij uw school of bij een beëdigd vertaler.

De procedure om uw diploma te laten legaliseren verschilt al naargelang u beschikt over:

  • ofwel een origineel/kopie van de instelling ofwel een versie die vertaald is door de onderwijsinstelling zelf
  • ofwel een versie die vertaald is door een beëdigd vertaler.

U beschikt over een origineel/kopie van de onderwijsinstelling of een versie die vertaald is door de onderwijsinstelling zelf 

U hebt 2 opties:

Let wel, het aangetekend opsturen van dergelijke documenten houdt steeds een beperkt risico in aangezien ze kunnen verloren gaan. Daarom is het raadzaam om zelf bij NARIC-Vlaanderen, cel Legalisaties langs te gaan. Bovendien zult u de legalisatie dan sneller kunnen afronden.

Nadien hebt u nog een internationaal erkende stempel nodig, de 'Apostille van Den Haag', van de Dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

U beschikt over een document dat vertaald is door een beëdigd vertaler

U kunt met dit document rechtstreeks naar het ministerie van Justitie, om het daar te laten legaliseren. 

  • De legalisatie bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen, cel Legalisaties) is gratis.
  • De Apostille bij Buitenlandse Zaken kost 20 euro. 
  • De legalisatie bij het ministerie van Justitie is gratis.

Apostille: Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961