Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels, om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.

Download het aanvraagformulier

Meer informatie over het gebruik van vogelschrikkanonnen kan je terugvinden op de website van het VILT – Vlaams informatiecentrum land- en tuinbouw.

De efficiëntie van vogelschrikkanonnen wordt in twijfel gesteld op langere termijn. Sommige vogelsoorten storen zich niet aan de knallen of raken er aan gewoon. Er bestaan alternatieve, stille methodes die met succes uitgeprobeerd zijn. Deze methodes omvatten onder andere vogelschrikballen- en linten, opblaasbare vogelverschrikkers en windvliegers die over het veld scheren.