Maak een afspraak

Je kan als niet-EU burger de vestiging aanvragen nadat je een onbeperkt verblijfsrecht hebt bekomen.

Je dient in het bezit te zijn van een B-kaart. Je dient een regelmatig en een ononderbroken legaal verblijf van 5 jaar in België aan te tonen:

Je kan ook een aanvraag indienen als familielid van een gevestigde niet-EU burger (ingeschreven in het bevolkingsregister en in het bezit van een C of een K-kaart) na een regelmatig en een ononderbroken legaal verblijf van 5 jaar in België.

Een aanvraag machtiging tot vestiging is individueel en persoonlijk. Kinderen zullen dus ook een aanvraag moeten indienen als zij de K-kaart willen ontvangen.

Na een periode van 5 maanden, te tellen vanaf de indiening van de aanvraag kan de machtiging tot vestiging worden toegekend, hierna wordt je ingeschreven in het bevolkingsregister in plaats van het vreemdelingenregister.

Bij opstart van de procedure:

 • Geldig paspoort land van herkomst
 • Elektronische verblijfskaart B 
 • Uittreksel uit het strafregister
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond

Na 5 maanden:

Na een periode van 5 maanden kan de machtiging tot vestiging toegekend worden (de periode van 5 maanden begint te tellen na indiening van de aanvraag 'machtiging tot vestiging'), je dient een nieuwe afspraak te maken en volgende documenten mee te brengen:

 • Geldig paspoort land van herkomst
 • Elektronische verblijfskaart B 
 • Bijlage 16bis
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • Cash geld of bankkaart voor de nieuwe K-kaart

Bij opstart van de procedure:

 • Gratis

Na 5 maanden wanneer de machtiging tot vestiging is toegekend:

 • Cash geld of bankkaart voor de nieuwe K-kaart

Wanneer je een niet-EU familielid bent van een gevestigde EU-burger en geen gezamenlijke vestiging meer heeft maar toch een regelmatig en een ononderbroken legaal verblijf van 5 jaar in België kan aantonen kan je aanvraag 'machtiging tot vestiging' indienen.

Maak een afspraak