Maak een afspraak

Deze kaart geeft voordelen tijdens het parkeren aan (de chauffeur van) iemand met een handicap.

Je kan met de parkeerkaart in zowel de betalende zone in het centrum als in de blauwe zone aan de rand van de stad gratis en onbeperkt parkeren op alle autoparkeerplaatsen op openbaar domein (dus niet alleen op de plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap). Op de betaalautomaten is dit trouwens ook vermeld.

Let op: de kaart is niet geldig in de ondergrondse parkeergarages en op parkeerplaatsen die uitsluitend voorbehouden zijn voor bewoners.

De voorwaarden lees je in de brochure van de federale overheidsdienst.

Waar kan je de parkeerkaart aanvragen?

Je kan zelf online een parkeerkaart aanvragen of een aanvraag laten indienen via je ziekenfonds, de Sociale dienst of bij je gemeentebestuur.

In het Huis van de Mechelaar kom je op afspraak.  Een afspraak inboeken kan via onze website, telefonisch op het gratis nummer 0800/20 800 of aan het onthaal in het Huis van de Mechelaar tijdens de openingsuren.

 Als je je niet kan verplaatsen, mag iemand anders de aanvraag voor jou indienen. De persoon die in jouw plaats de aanvraag doet, moet:

 • meerderjarig zijn (minimum 18 jaar)
 • de volgende documenten bij zich hebben: 
  • jouw identiteitskaart
  • een door jou gedateerd en ondertekend document (volmacht) dat hem toestaat in jouw plaats een aanvraag in te dienen.

Een personeelslid van de stad overloopt met jou een vragenlijst en voert de aanvraag in de computer in. 

Je komt persoonlijk

 • je identiteitskaart

Iemand anders doet de aanvraag in jouw plaats?

Deze persoon moet meerderjarig zijn (minimum 18 jaar) en de volgende documenten bij zich hebben:

 • jouw identiteitskaart
 • een door jou gedateerd en ondertekend document (volmacht) dat hem toestaat in jouw plaats een aanvraag in te dienen.

Gratis

Let op: de kaart is niet geldig in de ondergrondse parkeergarages.

Je kan ook een European Disability Card (EDC) aanvragen. 

Dit is een gratis kaart die

 • de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra, ...)
 • een aantal voordelen in die domeinen biedt

Waar is de EDC geldig?

De organisaties die de EDC aanvaarden, maken dit via hun eigen communicatiekanalen kenbaar.  Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart.  Het kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden plaatsen, enz.

Er is een aparte website over de EDC waarop je o.a. een lijst terugvindt van voorbeelden van organisaties die de kaart aanvaarden: www.eudisabilitycard.be

Hoe aanvragen?

Personen met een handicap hebben recht op de EDC als ze een dossier hebben bij één van deze 5 Belgische instelling:

 • De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap)
 • Het VAPH (Vlaams Agentaschap voor Personen met een Handicap)
 • Het AViQ (Agence pour une Vie de Qualité)
 • de PHARE (Service Personne Handicapée Automomie Recherchée)
 • de DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben)

De kaart is 5 jaar geldig ongeacht de duur van de erkenning van de handicap.

Maak een afspraak