De stad zal Mechelen extra promoten op diverse manieren en vraagt hiervoor een bijdrage.

Door de promotaks wordt het unieke verhaal van Mechelen meer en beter in de kijker gezet, want de opbrengst van de taks wordt volledig geïnvesteerd in de lokale economie. Hoe precies zal in overleg gebeuren met u, de ondernemer via Mechelen MeeMaken vzw.

Samen streven we zo naar een stad waar de bezoekers, bewoners, studenten en bedrijven alles vinden en de beleving sfeervol is. Mechelen heeft het immers allemaal: mooie winkels, gezellige café's en restaurants, evenementen, cultuur, ...

De promotaks geldt voor alle commerciële zaken met een publiek toegankelijke ruimte. Heeft u een detailhandelszaak, een horecazaak of een commerciële instelling of vestiging (zoals een bank, verzekeringskantoor, dienstenchequekantoor of immobiliënkantoor...) en is deze gelegen in het kernwinkelgebied, binnen de vesten of in de stationsomgeving, dan komt u in aanmerking voor het betalen van deze promotaks.

Hoeveel u precies betaalt, is gebaseerd op twee factoren, namelijk:

  • de ligging van uw pand (kernwinkelgebied, binnenstad of stationsomgeving);
  • het aantal vierkante meter commercieel publiek toegankelijke ruimte.

Voor kleine zaken zal het bedrag lager liggen dan voor grote zaken.

Promotaks< 150 m²tussen 150 m² - 600 m²> 600 m²
Binnenstad en stationsomgeving*€ 100€ 200€ 300
Kernwinkelgebied**€ 200€ 400€ 1.500

Binnenstad en stationsomgeving: Alle straten binnen de vesten van Mechelen die niet tot het kernwinkelgebied behoren en de stationsomgeving (H. Consciencestraat/Koning Albertstraat/Leopoldstraat/Stationsplein/Stationsstraat).

** Het kernwinkelgebied: Befferstraat/Blauwhondstraat/Borzestraat/Botermarkt/Bruul/D. Boucherystraat/Geitestraat/Graaf van Egmontstraat/Grootbrug/Grote Markt/Guldenstraat/Hoogstraat/IJzerenleen/Korenmarkt/Nauwstraat/Nieuwwerk/OLV-straat/Onder-den-Toren/Scheerstraat/Schoenmarkt/St. Romboutskerkhof/Steenweg/Veemarkt/Vijfhoek/Vismarkt/Vleeshouwersstraat/Wollemarkt.

Vrijstelling:

  • startte u uw zaak op na 1 januari van het belastbare jaar, of;
  • is uw zaak gevestigd in een leegstaand pand verbonden aan MEST vzw, of;
  • heeft uw zaak te kampen met langdurige werken aan het openbaar domein (meer dan vier maanden);

Dan heeft u recht op een vrijstelling voor een jaar. Marktkramers, logies, vrije beroepen zoals dokters en advocaten en niet-commerciële instellingen komen niet in aanmerking voor deze belasting.

*** MEST vzw ondersteunt en begeleidt startende ondernemers en combineert dit met het bestrijden van leegstand in de stad door deze ondernemers te laten starten vanuit leegstaande panden. Meer info op www.mest.be.