Maak een afspraak

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit referentieadres toegestuurd.

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het Sociaal Huis.

De mogelijkheid om op een referentieadres te worden ingeschreven, is strikt beperkt tot:

 • personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans, uitgezonderd stacaravans);
 • personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente;
 • burgerpersoneel en militair personeel van de krijgsmacht in garnizoen in het buitenland én hun gezin;
 • personeel dat aan ontwikkelingssamenwerking doet in het buitenland en hun gezin;

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het Sociaal Huis moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je bent dakloos
  • je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister
  • je doet een beroep op het Sociaal Huis voor dienstverlening.

Procedure voor aanvraag van een referentieadres bij het Sociaal Huis

Uit sociaal onderzoek zal blijken of je aan de voorwaarden voldoet. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt de beslissing om al dan niet een referentieadres toe te kennen.

Als je aanvraag goedgekeurd is, maak je een afspraak en ga je met met de nodige documenten naar het Huis van de Mechelaar om je in te schrijven op het referentieadres van het Sociaal Huis.

Je meldt je minstens een keer per kwartaal op het Sociaal Huis.

 • de identiteitskaart van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen,
 • de identiteitskaarten van alle eventuele gezinsleden die toestemming krijgen om op het adres te wonen,
 • de identiteitskaart van degene die toestemming geeft om op het adres te wonen,
 • het ingevulde pdf-document “toestemming tot inschrijving op referentieadres”,
 • de nodige attesten/bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden en
 • indien van toepassing: attest van het Sociaal Huis.

gratis

Maak een afspraak

Contactpersonen