Dit reglement regelt de toekenning van adresnummers voor gebouwen en woningen.