Mechelen Klimaatneutraal streeft tegen 2030 naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 40%. We dagen iedereen uit om zijn steentje bij te dragen aan deze missie, ook scholen en verenigingen. Hiervoor subsidieert de Stad Mechelen voor de achtste maal op rij twee klimaatinvesteringen met 35 500 euro.

Elke Mechelse school of vereniging kan een subsidie aanvragen tot 35 500 euro voor investeringen in infrastructuur of materiaal, indien dit bijdraagt tot het Klimaatplan. Kies zelf tot welke van de vijf werven van het Klimaatplan je wil bijdragen:

  1. Gezonde lucht (CO2-uitstoot verminderen en luchtkwaliteit verbeteren)
  2. Koele stad (verminderen verhitting)
  3. Sterke natuur (verbeteren waterkwaliteit en verminderen impact droogte op landbouw en natuur)
  4. Droge voeten (verminderen overstromingen )
  5. Kringloopdenken (circulaire economie strategieën: hergebruik, delen, herstel en onderhoud, valoriseren van afval- of reststromen)

We vragen wel dat iedereen bij het project wordt betrokken (ouders, leerlingen, leerkrachten en directie, ofwel klanten en peers).  De Stad werkt voor dit reglement samen met Kamp C en MOS.

Meer informatie en aanvraag