Wat is schuldhulpverlening?

De Sociale dienst biedt verschillende soorten schuldhulpverlening:

  • Schuldbemiddeling

We helpen je om je financiële situatie terug onder controle te krijgen. We overlopen je inkomsten, uitgaven, schulden en afbetalingen en geven je advies op maat. De maatschappelijk werker neemt contact op met jouw schuldeisers en probeert een afbetalingsplan te regelen.

  • Budgetbegeleiding

Je blijft je eigen geld beheren, maar een medewerker van de Sociale dienst helpt je hierbij. Jullie spreken regelmatig af om je financiële situatie te overlopen.

  • Budgetbeheer

Je geeft vrijwillig volmacht aan een medewerker van de Sociale dienst om je inkomsten te beheren.

Je laat je inkomsten op een nieuwe rekening storten. De maatschappelijk werker heeft een volmacht over deze rekening. Hij betaalt maandelijks alle kosten en schulden van deze rekening. Je krijgt leefgeld. Dit leefgeld komt op een rekening waarvan jij een bankkaart krijgt. Met dit leefgeld moet je rondkomen.

Stapsgewijs neem je je budget terug zelf in handen.

  • Collectieve schuldenregeling

Lopen je schulden, kosten en interesten zo hoog op dat budgetbeheer geen oplossing biedt? Vraag dan een  ‘collectieve schuldenregeling’ aan bij de Arbeidsrechtbank. De Sociale dienst treedt zelf niet op als schuldbemiddelaar in deze vorm.

Wil je meer informatie, concreet voor jouw situatie?

Neem contact op met het ID team.