Sinds 1/07/2020 werd de verplichting tot validatie van het formulier 'C3-deeltijds' afgeschaft. Het formulier werd hieraan aangepast. De oude versie wordt niet meer verdeeld maar kan wel nog in omloop zijn. De oude versie wordt nog aanvaard door de uitbetalingsinstellingen.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van RVA.