Online aanvragen

Wie op straat muziek wil spelen of animatie wil brengen in ruil voor geld van de toeschouwers, heeft een vergunning nodig.

Voorwaarden aansprakelijkheid

De aanvrager is burgerlijk aansprakelijk voor elk ongeval en/of schade, die zich uit hoofde van onderhavige vergunning zou kunnen voordoen. Elke beschadiging aan het wegdek, beplantingen of andere voorwerpen zal op kosten van de aanvrager worden hersteld. De locatie moet in ordentelijke staat worden achtergelaten. Stad Mechelen is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Je doet je aanvraag via het webformulier en vermeldt:

  • persoonlijke gegevens
  • locatie waar je wil optreden
  • tijdstippen wanneer je wil optreden (welke dagen in de week, langere periode bv een jaar, enz...)

De collega's van het evenementenloket behandelen jouw aanvraag en bezorgen de nodige gegevens aan de politie.

Online aanvragen

Contactpersonen