Online aanvragen

Onderstaande wijzigingen aan het wagenpark dienen steeds doorgegeven te worden:  

 • Vermindering van het aantal voertuigen
 • Verhoging van het aantal voertuigen
 • Tijdelijke wijziging/vervanging van een voertuig
 • Definitieve wijziging/vervanging van een voertuig  

Je beschikt over een geldige exploitatievergunning voor een taxidienst of dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Afhankelijk van de aard van de wijziging is een andere procedure gebruikelijk:  

 • Bij een vermindering van het aantal taxivoertuigen dien je de huidige vergunning tegen ontvangstbewijs binnen te brengen in het Huis van de Mechelaar of aangetekend te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.
 • Bij een verhoging van het aantal taxivoertuigen volgt er een controle van het voertuig. Deze controle wordt gelijktijdig uitgevoerd met de afhaling van je vergunning. De dienst Economie maakt een afspraak voor de controle en ophaling van je vergunning. De controle gaat door aan het Huis van de Mechelaar in de Zakstraat aan de laad- en loszone.
 • Bij een tijdelijke wijziging/vervanging is de vergunning maximum 3 maanden geldig en niet hernieuwbaar.  Voor een taxivergunning wordt het voertuig gecontroleerd met de afhaling van je vergunning.
 • Bij een definitieve wijziging/vervanging wordt de bestaande vergunning overgezet op een andere wagen. De controle (enkel bij taxi) van de nieuwe wagen en het inleveren van de oude vergunning gebeurt gelijktijdig bij het afhalen van de nieuwe vergunning. 

Je dient de aanvraag in via het webformulier. Deze wordt pas behandeld indien ze volledig is. Zijn niet alle gegevens ingevuld of ontbreken er documenten dan krijg je een bericht dat je aanvraag niet behandeld wordt. Een onvolledige aanvraag wordt verwijderd en zal je opnieuw moeten indienen

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten: 

Bij een vermindering:

 • De huidige vergunning (2 voertuigkaarten) 

Bij een verhoging of definitieve wijziging/vervanging (per voertuig):  

 • aankoop of leasingbewijs
 • Inschrijvingsbewijs
 • Keuringsattest
 • Verzekeringsattest 

Bij een tijdelijke wijziging/vervanging:  

 • aankoop op leasingbewijs
 • attest van de garage waaruit reden blijkt dat huidige voertuig niet beschikbaar is
 • Proces verbaal afgeleverd door politie indien de wagen gestolen is 

Een wijziging van het wagenpark is gratis.

Online aanvragen