Maak een afspraak

Met tijdelijke afwezigheid bedoelt men het feit van niet effectief te verblijven op zijn hoofdverblijfplaats tijdens een bepaalde periode, waarbij er voldoende belangen behouden worden die aantonen dat de re-integratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment mogelijk is.

Voor vreemde onderdanen die tijdelijk het land verlaten en zich in een situatie van tijdelijke afwezigheid bevinden dienen hiervan melding te maken bij de gemeente van inschrijving.

Elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden dient de vreemdeling door te geven bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats. Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan een jaar duren. Afwezigheid van minder dan drie maanden dient niet gemeld te worden.

Hierdoor wordt vermeden dat de aanvrager ambtelijk zou geschrapt worden.

Je dient uw hoofdverblijfplaats te behouden waarin men voldoende belangen behoudt en waarnaar op elk ogenblik kan teruggekeerd worden.

Enkel de referentiepersoon van het gezin (= gezinshoofd) kan de aangifte doen voor het gehele gezin. Een volwassen lid van het gezin kan dit enkel voor zichzelf doen. Een minderjarig lid van het gezin kan dit enkel uitsluitend met het uitdrukkelijke akkoord op het ad hoc formulier van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Vreemdelingen die enkel in het bezit zijn van een attest van immatriculatie kunnen niet reizen.

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

1 jaar buiten België:

 • Toeristische redenen
 • Reizen in verband met uw gezondheid
 • Zakelijke redenen
 • Studies

Tot de duur van verblijf, plaatsing, stationering, opdracht mits bewijsstukken:

 • Verblijf in een verpleeginrichting, rust- en verzorgingstehuizen of psychiatrische instelling op het Belgisch grondgebied.
 • Verblijf in een strafinrichting of inrichtingen voor sociaal verweer.
 • Minderjarigen geplaatst in een instelling.
 • Dienstplichtigen.
 • Personen waarvan de verdwijning sinds zes maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie.
 • Studenten ouder dan 16 jaar.

Je dient het ad hoc formulier "bijlage 3 - aangifte tijdelijke afwezigheid" in te vullen. Het gemeentebestuur levert een "bijlage 18 - attest van vertrek" af.

Bij terugkeer:

Je kan van een recht op terugkeer genieten als je niet langer dan een jaar weggebleven bent: 

 • Je moet bij jouw terugkeer in het bezit zijn van een verblijfs- of vestigingsvergunning waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is;
 • Je meldt jou binnen de 15 dagen na terugkeer bij het gemeentebestuur van jouw hoofdverblijfplaats aan.

Indien je je niet aanbiedt binnen de termijn van jouw recht op terugkeer, kan de vreemdelingenkaart geannuleerd worden.

 • Nationaal paspoort
 • Elektronische verblijfskaart (A, B, EU, F, H, M - kaart)
 • Eventueel adres waar je in het buitenland verblijft

 • Gratis

Tijdelijke afwezigheid kan niet in combinatie met een referentieadres.

Enkel voor de volgende verblijfskaarten dien je een afspraak te maken bij dienst Vreemdelingen:

 • A-kaart
 • B-kaart
 • EU-kaart
 • F-kaart
 • H-kaart
 • M-kaart
 • Attest van immatriculatie (enkel geldig voor tijdelijke afwezigheid op een adres in België)

In de andere gevallen dient u een afspraak te maken bij de dienst Bevolking.

 • C-kaart / K-kaart
 • D-kaart / L-kaart
 • EU+ kaart
 • F+ kaart
 • M-kaart met vermelding duurzaam verblijf

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Maak een afspraak