Mensen die uit het buitenland komen, hebben soms geen inkomen of kunnen niet direct werken. Om hen uit de nood te helpen, is het in een aantal gevallen mogelijk ze tijdelijk in te schrijven bij het ziekenfonds. Als ze ziek zijn, krijgen ze hun kosten terugbetaald.

Opgelet: dit is alleen voor noodsituaties en is dus niet de regel!

  • Woonplaats: hoofdverblijfplaats in België hebben.
  • Rijksregister: iedereen die opgenomen is in het rijksregister van de natuurlijke personen, uitgezonderd de zelfstandigen en de kloosterlingen, kan zich aansluiten in de hoedanigheid van verblijvende in België.
  • Verblijfsvergunning: de vreemdelingen die niet van rechtswege tot een verblijf van meer dan drie maanden in het rijk zijn toegelaten of die niet zijn gemachtigd tot vestiging of tot een verblijf van meer dan zes maanden, kunnen zich niet aansluiten als verblijvende in België. Op deze algemene regel bestaan enkele uitzonderingen (gelieve u te informeren bij het ziekenfonds).

U vraagt de ziekteverzekering aan bij uw ziekenfonds.