Online aanvragen

Om filmopnames op de openbare weg te maken in de stad Mechelen heb je een toelating nodig.

De buurtbewoners dienen vooraf per brief door de organisator in kennis gesteld te worden van de filmopnamen met vermelding van de parkeer- en verkeersbeperkingen:

 • De technische voertuigen en de voertuigen van de crew dienen steeds voorzien te worden van een parkeerkaart waarvan vooraf een model dient overgemaakt te worden.
 • Motorvoertuigen die gebruikt worden tijdens opnamen dienen reglementair ingeschreven te zijn, (in voorkomend geval) voorzien te zijn van een schouwingsbewijs en geldig verzekerd te zijn.
 • De vrije doorgang voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten dient steeds gevrijwaard te blijven.
 • Bewoners dienen de mogelijkheid te krijgen om zich van en naar hun woningen/garages te begeven. Uitritten mogen niet geblokkeerd worden, tenzij daarover afspraken worden gemaakt met de huurders/eigenaars.
 • De nachtrust van de omwonenden dient steeds gerespecteerd te worden.
 • Er worden maximum 6 parkeerplaatsen voorbehouden. Het verkeersmateriaal zal aangerekend worden.

Kleine opnames

 • Geen verkeershinder
 • Geen aanvraag parkeerplaatsen of andere logistieke steun
 • Minimum 10 dagen op voorhand aanvragen

Grotere opnames

(voldoen aan minstens 1 van onderstaande voorwaarden)

 • Langer dan 1 draaidag
 • Met verkeershinder
 • Met aanvraag parkeerplaatsen of andere logistieke steun.
 • Minimum 2 maanden op voorhand aanvragen
Online aanvragen