Online aanvragen

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. We doen dat in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

Neem contact met ons op

Ben je getuige of slachtoffer van discriminatie?

Discriminatie melden of heb je vragen?

Online aanvragen