Download het volmachtformulier

Wanneer kan je een volmacht geven?

Als je zelf niet naar het Huis van de Mechelaar kan komen voor het in orde brengen van je documenten kan je een volmacht verlenen aan familie of kennissen.  Voeg bij de volmacht steeds een kopie van je identiteitskaart. Bij financiële dossiers kom je bij voorkeur persoonlijk langs.

Identiteitskaarten met vingerafdrukken kunnen niet met een volmacht aangevraagd of afgehaald worden.

De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De wet beschermt de burger tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens, daarom moet je steeds een volmacht geven als iemand anders je gegevens opvraagt.

Download het volmachtformulier