Sinds 24 januari 2014 wordt een vrijstelling toegepast in geval van wettelijke terugkeer. Als ouders of (over)grootouders bepaalde goederen schenken in neergaande lijn aan hun kind of (achter)kleinkind, en het kind overlijdt vóór de schenker, wordt een vrijstelling toegestaan voor de geschonken goederen.

Opdat de vrijstelling zou kunnen gelden, moet wel aan elk van de onderstaande voorwaarden tegelijk voldaan zijn:

  • De goederen moeten geschonken zijn vóór het overlijden van het kind.
  • De goederen moeten ofwel zelf nog in natura aanwezig zijn in de nalatenschap, ofwel, als de goederen al werden vervreemd, moet hiervoor nog een schuldvordering in de nalatenschap aanwezig zijn.
  • Het vooroverleden kind heeft zelf geen nakomelingen op het ogenblik dat het is gestorven.

De vrijstelling moet aangevraagd worden in de aangifte van nalatenschap.

Het invoegen van deze vrijstelling heeft, mits aan de voorwaarden is voldaan, hetzelfde effect als een beding van conventionele terugkeer.