Project “SAMEN” staat voor een nieuwe aanpak: Snel, Alternatief, Maatwerk, Efficiënt, Effectief en Nabij.

De bedoeling van deze nieuwe praktische aanpak is de criminaliteit te stoppen en zo de leefbaarheid en veiligheid in een (probleem)buurt te vergroten. Project “SAMEN” past deze nieuwe aanpak toe op het pregerechtelijke en gerechtelijke niveau. Pregerechtelijk wil zeggen: nog voor er tussenkomst is geweest van het gerecht of de politie.

Gerechtelijke fase

In deze fase wordt maximaal ingezet op schaderegeling, bemiddeling en alternatieve afhandeling. Er gaat bijzondere aandacht uit naar het inkorten van de doorlooptijden van onderzoeken en het optimaal inzetten van de mogelijkheden bij alle partners. Ook bij de uitvoering van de maatregelen of het nemen van beslissingen staat snelheid centraal. Meer informatie vind je op de website van het Openbaar Ministerie. 

Pregerechtelijke fase

In deze fase willen we voorkomen dat Mechelse risicojongeren van 18 tot 25 jaar in de criminaliteit terecht komen. Dat gebeurt door te coachen en in te spelen op bepaalde risicofactoren zoals werkloosheid en een gebrek aan opleiding of omkadering. Via een efficiënt gestructureerd samenwerkingsverband voorzien outreachers, VDAB, maatschappelijke assistenten van het CAW en andere partners onmiddellijk begeleiding en hulpverlening.

Het SAMEN-traject is vraaggericht en bijgevolg maatwerk. Hierdoor kan het een heel wisselende invulling hebben. Het maakt gebruik van verschillende levensdimensies zoals persoonlijke ontwikkeling, je fysiek en psychisch goed voelen, werk, relaties en zo veel meer om samen met de jongere aan de slag te gaan. 
Voor elke levensdimensie wordt voor iedere jongere de mogelijkheden bekeken en omgezet in een persoonlijk ontwikkelingsplan met een duidelijke aanpak.  

Voor contact :

mail naar Preventie en Veiligheid