Werkervaring aanbieden in de eigen stadsdiensten

Werkervaring

Stad Mechelen heeft plaats om 5 personen aan het werk te zetten in de wijkonderhoudsteams (onderhoud openbaar domein en groendienst).

Jongeren deeltijds onderwijs

De stad werkt samen met de 2 centra deeltijds onderwijs in Mechelen (CLW tsm en CDO Spoor 5). Elk schooljaar worden 16 jongeren tewerkgesteld in verschillende stadsdiensten (uitvoeringsdiensten, kinderkribbes, Tivoli...). Je komt 3 dagen (19u) per week werken en gaat 2 dagen naar school.

Je krijgt een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO): dit is geen loon maar een soort van vergoeding. De overeenkomst loopt tot aan het einde van de opleiding, waardoor je verschillende schooljaren kan werken bij de stad.

Art. 60§7

'Art. 60§7' is een samenwerking met de Sociale Dienst waarbij mensen die een leefloon ontvangen voor een periode van 1, 1,5 of 2 jaar tewerkgesteld worden in de stadsdiensten.

Opleiding op de werkvloer

STOP-IT project (Samen Terug Op Pad met Partners in Tewerkstelling)

Acht mensen krijgen een opleiding op de werkvloer, gekoppeld aan werkervaring voor maximum 8 maanden binnen de stadsdiensten (Netheid Openbaar Domein, Onderhoud Openbaar Domein, Begraafplaatsen, Tivoli).

Het project is bedoeld voor mensen die het extra moeilijk hebben om werk te vinden (ex-gedetineerden, kortgeschoolden...). Je behoudt je werkloosheidsuitkering gedurende deze periode en je krijgt een extra premie per gewerkte dag.

In samenwerking met VDAB krijg je een opleiding en een intensieve begeleiding bij het zoeken naar vast werk.

Lokale diensteneconomie

Via de lokale diensteneconomie kunnen er arbeidskansen gecreëerd worden voor mensen die niet aan de slag kunnen op de gewone arbeidsmarkt. Vaak hebben deze personen extra begeleiding nodig die niet kan geboden of ingevuld worden in de huidige arbeidsmarkt.

Dorphoppers

Hier kunnen 6 personen aan het werk gezet worden voor de ondersteuning van vrijwilligers in de dorpen en klein onderhoud in de dorpskernen.
Als aparte ploeg, onder leiding van een ploegbaas, sta je in voor het onderhoud in de dorpen van Mechelen (Heffen, Leest, Walem, Battel, Hombeek en Muizen).

Occasionele kinderopvang/buurtgerichte kinderopvang  

Stad Mechelen heeft plaats voor 9 personen die graag in de kinderopvang willen werken maar niet beschikken over het juiste diploma. De stad biedt een occasionele kinderopvang aan voor deelnemers aan Nederlandse taallessen en maatschappelijke oriëntatie.

Gedurende je tewerkstelling krijg je de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding kinderopvang, waardoor je kansen op een latere tewerkstelling in de kinderopvang verhogen.

Vacatures

Heb je interesse om te werken in een van deze projecten, kijk hier voor openstaande vacatures.