Binnen het programma Digitale Transformatie van de stad Mechelen is e-inclusie een belangrijke pijler, omdat niemand uit de boot mag vallen in deze belangrijke, maar eveneens ingrijpende evolutie. Voor de ondersteuning van volwassenen tekende Mechelen in op de oproep Digibanken, waarmee Vlaanderen de risico’s op digitale uitsluiting bij kwetsbare doelgroepen wil helpen tegen te gaan vanuit 3 doelstellingen: het bevorderen van gelijke toegang tot digitale technologie, het versterken van digitale vaardigheden via opleiding en vorming, verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten.

Binnen Digibank Mechelen coördineert en omkadert de stad een breed en divers samenwerkingsverband van organisaties met verschillende achtergronden: uit de vormings- en onderwijssector, uit de sector van sociale economie en werk en uit verenigingen waar armen het woord nemen. De talrijke partners nemen een ondersteunende rol op als toeleider, als expertisecentrum, pedagogisch, als digibankpunt, als werkatelier voor het refurbishen van laptops…

De samenwerking in het kader van Digibank Mechelen biedt de deelnemende partners de geschikte omkadering en mogelijkheid tot verdere verfijnen om de e-inclusiekansen te verhogen van ouderen, huishoudens met een laag inkomen en/of opleidingsniveau, personen met een beperking, werkzoekenden en/of anderstalige nieuwkomers.

Volwassenen met digitale noden zijn welkom in de digibankpunten die de komende twee jaar ontwikkeld worden en verspreid over de stad. Digibankhosts en -coaches voorzien er een persoonlijk onthaal, ondersteuning en begeleiding.

Budget

Het samenwerkingsverband Digibank Mechelen verkreeg van Vlaanderen 484.855 €.