Als stad en platteland elkaar zoeken en vinden.

De stad Mechelen en RURANT vzw werkten samen aan het project PURE Hubs. Binnen dit project werden er knooppunten tussen de stad en het platteland ontwikkeld, die gebruikt worden als instrument voor een duurzame regionale ontwikkeling.

Concreet werd er gewerkt aan de relatie tussen de stad Mechelen en het aaneengesloten hoger gelegen gebied 'Hombeeks Plateau' bestaande uit de dorpen Heffen, Leest, Hombeek en de wijk Battel. Een intensieve gebiedswerking zorgde ervoor dat ondernemers nieuwe activiteiten konden ontwikkelen in relatie met de maatschappij, in relatie met de noden van ‘de Mechelaar'.

Om een antwoord te kunnen bieden aan deze maatschappelijke noden was er nood aan ‘HUBS’. Een HUB is een plaats, een locatie waar het urbane en het rurale netwerk elkaar ontmoeten. Dergelijke belevingsvolle hubs kunnen gebiedsgericht of themagericht (zorg, educatie, gezondheid, distributie producten, recreatie,..) zijn.

PURE Hubs Mechelen creëerde twee knooppunten:

Hub 1: het ontmoetingscentrum 'De Kettinghe' te Heffen

In 2010 werd gestart met de bouw van een ontmoetingscentrum in het dorpscentrum van Heffen. Sinds september 2012 fungeert 'De Kettinghe' als poort naar het platteland. Via educatieve en toeristische activiteiten kan de bezoeker het Hombeeks Plateau ontdekken.

Hub 2: een netwerk van lokale ondernemers

Een netwerk werd opgezet met als doel om via onder andere samenwerking, vorming, inspirerende uitstappen en uitwisseling een nieuwe dynamiek te creëren op het Hombeeks Plateau. Ondernemers werden op die manier gestimuleerd om op zoek te gaan naar extra activiteiten die konden plaatsvinden binnen hun bedrijf zoals een hoevewinkel, educatie, toerisme, zorg,… Ook werd er naar mogelijkheden gezocht om meer zichtbaarheid te geven aan de ondernemers op het Hombeeks Plateau en hun kenbaarder te maken bij de centruminwoners van de stad Mechelen.

Binnen dit Europees project PURE Hubs werd er samen gewerkt met partners uit Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. Naast de stad Mechelen en RURANT vzw werkten in Vlaanderen ook de steden Turnhout, Leuven en Antwerpen en de organisatie Boerenbond aan het project mee.

Elke partner gaf op zijn manier invulling aan de doelstellingen van het project:

  • Versterken van sociale relaties tussen de stad en het ommeland. Verbeteren van kruisbestuivingen tussen de stad en het land met het optimaal inzetten van regionale behoefteketens als ultiem doel.
  • Versterken van ondernemerschap op het knooppunt van de stad en het ommeland. Stimuleren en ontdekken van nieuwe markten en nieuwe ondernemersperspectieven in de stad en op het ommeland.
  • Verankeren van een duurzame, continue inbedding van stad/land-knooppunten als strategie voor regionaal ontwikkelingsbeleid.

Meer informatie over het algemene project 'Creating PURE Hubs' vind je op de website: www.purehubs.eu

Logo Pure Hubs.

Projectbudget: € 6.867.039
EU-bijdrage (fonds): € 3.433.519
Looptijd: 2011 - 2015