De overledene groeten

Het stedelijk funerarium is bestemd voor het bergen en opbaren van overledenen die niet bewaard kunnen worden op de plaats van overlijden. Wie dat wenst, kan hier een laatste groet brengen aan een overledene. Dat kan zonder afspraak op de volgende momenten:

  • van maandag tot vrijdag van 15 tot 19u
  • op zaterdag van 9 tot 11.30u
  • op zon- en feestdagen (ongeacht de dag) van 14 tot 16.30
  • op 24 en 31 december (als dit geen zaterdag is) van 14 tot 16.30u

Stedelijk Funerarium
Ziekebeemdenstraat 4
2800 Mechelen
0471 99 04 28.

Je kan de overledene ook naar een privéfunerarium laten overbrengen op eenvoudig verzoek.


Rouwplechtigheid

De rouwaula van de stad Mechelen is bestemd voor het houden van rouwplechtigheden, ongeacht de geloofsovertuiging of levensbeschouwing van de overledene en de familie.

De rouwaula kan minimum twee dagen voor de begrafenis telefonisch gereserveerd worden bij de dienst Begraafplaatsen. De kost is 190,24 euro per plechtigheid. Daarin is het gebruik van de rouwaula, het meubilair en de multimedia-apparatuur inbegrepen. Als huurder moet je zelf voor de bediening van die apparatuur zorgen.

Rouwaula
Ziekebeemdenstraat 4
2800 Mechelen
Telefonisch reserveren via 015 20 13 60