Spaces for circular co-creation and action

logo urbactlogo grondsctofrijke steden

Steden verbruiken ongeveer 60-80% van de natuurlijke hulpbronnen, produceren 50% van het wereldwijde afval en 75% van de mondiale broeikasgasemissies. In Vlaanderen wordt tot 60% van de broeikasgassenuitstoot geproduceerd door de manier waarop we materialen consumeren. We moeten dus beter omspringen met onze grondstoffen en minder afval produceren om onze steden leefbaar te houden.

Afvalpreventie, hergebruik van producten, reparatie en recyclage biedt een oplossing. Stad Mechelen speelt een actieve rol bij het faciliteren van circulaire productie en consumptie.  

Steden werken traditioneel met grote recyclingbedrijven gelegen in de buitenwijken van de stedelijke gebieden. Vaak alleen bereikbaar met de auto en bovendien bieden de stations geen alternatieven voor het hergebruiken van het afval. Deze trend is aan het keren, steden groeien, land wordt schaarser en de burgers vragen om diensten die gemakkelijk toegankelijk zijn. Hoe kunnen steden diensten ontwikkelen die

 • passen bij de prioriteit van de afvalhiërarchie,
 • circulaire economie promoten
 • burgers, nieuwe bedrijven en startende ondernemingen inspireren om nieuwe manieren te crëeren om kringlopen op lokaal niveau en economisch duurzame manier te sluiten?

Het UrbReC project wil oplossingen bieden op deze uitdagingen rekening houdend met de bestaande drempels: kennis, kwaliteit van het afval, financiering, communicatie en het sociaal aspect.

Stad Mechelen zal binnen dit Europese project inzetten op kennisuitwisseling in functie van de ontwikkeling van een circulaire economie-hub rond De Potterij.

Ontdek de insteek van het project in de animatievideo. Opgelet deze is wel in het Engels.

Partners

UrbReC brengt 10 partners vanuit negen landen samen onder leiding van de gemeente Den Haag.

 • Nederlandse partners: Gemeente Den Haag
 • Kroatische partners: City of Zagreb
 • Belgische partners: Stad Mechelen
 • Portugese partners: Vila Nova de Famalicão
 • Poolse partners: City of Opole
 • Griekse partners: City of Patras
 • Roemeense partners: Bucharest 3rd District
 • Noorse partners: Oslo
 • Spaanse partners: Municipality of Cáceres, Ciudad Real Muncipality

Budget

 • Totaal projectbudget: € 749.824,48
  Budget voor Stad Mechelen: € 64.578,51
 • Looptijd: 02.09.2019 - 07.08.2022

Meer info over dit Urbact Action Planning Network