Gepubliceerd op:
4
juni
2019

Bij een archeologisch vooronderzoek op de site van het vroegere Eandis hebben onderzoekers muurresten en puinkuilen aangetroffen, waaronder een kuil met 16de-eeuws afval.

Het ziet ernaar uit dat het resten zijn van het Groot Begijnhof ‘buiten de stadsmuren’, dat rond 1560 volledig verwoest werd. Mogelijks zijn verdere opgravingen nodig, maar het bouwdossier zal hierdoor geen vertraging oplopen.

Vanaf een bepaalde oppervlakte moeten bouwprojecten worden voorafgegaan door archeologisch onderzoek. Zo ook bij de realisatie van het parkeergebouw met 537 autostaanplaatsen op de Fluviussite (vroeger: Eandissite), een project van ontwikkelaarsgroep Kairos/Montreal. Op 20 en 21 mei 2019 vond daar een vooronderzoek plaats: archeologen van studiebureau BAAC Vlaanderen legden verspreid over het terrein enkele proefputten aan. In zowat alle proefputten werden op een diepte van ongeveer 2 meter onder straatniveau oude muurresten en puinkuilen aangetroffen, waaronder een kuil met 16de-eeuws afval.

Grootste begijnhof van de Nederlanden

Het ‘Groot Begijnhof buiten de muren’ stond bekend als het grootste begijnhof van de Nederlanden. Het was in de late middeleeuwen tegen de stad aan gegroeid en vormde daar een aparte woonkern. Tijdens de godsdienstoorlogen in de tweede helft van de zestiende eeuw werd het begijnhof echter totaal verwoest. De begijnen moesten op zoek naar een nieuw onderkomen. Dat vonden ze binnen de stadsmuren, waar ze een nieuw Groot Begijnhof bouwden. Vandaag is dat UNESCO-werelderfgoed.

Een van de aangetroffen muren tijdens het vooronderzoekEen van de aangetroffen muren tijdens het vooronderzoek (c) BAAC Vlaanderen

Pentekening van het Begijnhof buiten de muren door J.B. De Noter

Pentekening van het Begijnhof buiten de muren door J.B. De Noter (c) Stadsarchief Mechelen, www.regionalebeeldbank.be