In mei 2021 vond een bevraging plaats rond de nood aan en het gebruik van fietsenstallingen in de binnenstad. De resultaten van die bevraging vatten we kort samen voor jou.

Iets over de deelnemers

Op twee weken tijd vulden 971 deelnemers de enquête in. Fietsen is duidelijk van alle leeftijden, al valt op dat we weinig resultaten hebben van de nochtans zeer vele scholieren die we dagelijks zien fietsen. 

We kregen reacties uit alle wijken en dorpen. Het aantal antwoorden per wijk of dorp ligt in lijn met het inwonersaantal.  Er waren 71 deelnemers van buiten Mechelen,  quasi allemaal uit de buurgemeenten.

Één op drie fietst elektrisch en 10% gebruikt een bakfiets of fietskar.

Waarom kom je naar Mechelen, en waar stal je dan je fiets?

Winkels en horeca zijn veruit de meest voorkomende bestemmingen van de deelnemers. Ongeveer de helft van de deelnemers gaat ook met  de fiets naar de markt of cultuuractiviteiten.

De IJzerenleen en Bruul zijn veruit de meest gebruikte locaties om fietsen te stallen.

Zijn er meer stallingen nodig?

66% van de deelnemers vindt dat er te weinig stallingen zijn; slechts 12% geeft aan dat er voldoende stallingen zijn. Een overdekte stalling blijkt net iets belangrijker dan een bewaakte stalling.

Een ruime meerderheid vindt het logisch dat je een fiets op drukke plaatsen in de stalling moet zetten. Op de vraag of de stad dat ook moet verplichten wordt veel minder enthousiast gereageerd. Opvallend veel opmerkingen gaan over de vrijheid om de fiets overal mee te nemen en hoe belangrijk dat aspect is om voor de fiets te kiezen.

Een stalling onder de Grote markt?

64% van alle deelnemers geeft aan dat ze een stalling onder de Grote Markt zouden gebruiken. 21% is ook bereid om daarvoor te betalen. Deze zomer is er alvast een gratis proefproject om dit effectief uit te testen.

Potentieel voor andere diensten?

Ook de interesse in extra diensten voor fietsers werd bevraagd, met als belangrijkste resultaten de fietshersteldienst en laadpunten die door ongeveer de helft van de deelnemers worden gesteund.

Veel opmerkingen, waarvoor dank.

In de open vraag kregen we heel veel extra informatie over jullie noden en wensen. Het geeft ons inzichten in zaken die we mogelijk nog te weinig belicht hebben.

We kunnen alvast concluderen dat dé Mechelse fietser niet zo eenvoudig te beschrijven is en we verder moeten werken aan een goede mix van mogelijkheden waar iedereen een plekje in kan vinden.