Aan de hand van onderstaande documenten kan je inschatten welke retributie je zal moeten betalen voor het gebruik van bepaalde pleinen.