De stad maakt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op om de bestemming van het gebied te wijzigen van industrie naar wonen. Het masterplan vormt daartoe de basis. Naast de bestemmingswijziging van het gebied bepaalt het RUP, ook de regels voor de toekomstige bebouwing van de wijk. De hoofdbestemming van de site wordt wonen, met een variatie aan typologieën: eengezinswoningen (type rijwoning) en appartementen in verschillende soorten en maten. De rijwoningen groeperen zich vooral rond de buurttuinen. De appartementen komen in een reeks gestapelde volumes tussen de buurttuin en de vaart en langs de centrale fiets- en voetgangersas. Daarnaast wordt ook ruimte voorzien voor buurtondersteunende winkels en voorzieningen en twee publieke buurtparken.

Het RUP bevat ook een Plan-MER, waarin de milieueffecten van het project op het gebied zelf en op de omgeving bestudeerd en beschreven worden. 

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2017 het ontwerp-RUP ‘Zorro’ voorlopig vastgesteld en bracht dit in openbaar onderzoek van maandag 14 augustus 2017 tot en met maandag 16 oktober 2017. Er werden tijdens het openbaar onderzoek 2 infomomenten met toelichting georganiseerd.

Op 24 april 2018 keurde de gemeenteraad het aangepaste RUP definitief goed. Daarbij werden enkele aanpassingen doorgevoerd en werd zo maximaal rekening gehouden met de opmerkingen van de buurtbewoners. Het definitieve gemeenteraadsbesluit kan je opvragen via Openbaarheid van Bestuur.

Het RUP treedt in werking op 25 juni 2018. De documenten vind je hieronder: