Deze samentuin wordt onderhouden door enthousiaste vrijwilligers uit de buurt (facebook: https://www.facebook.com/caputsteenpark/).  'Samen’ staat voor diversiteit en voor ‘samen doen’. Jong of oud, rijk of arm, autochtoon of allochtoon, alleen of met je gezin, meer of minder mobiel… iedereen is welkom in een samentuin.

Hun samentuin bestaat uit 2 luiken:

  1. Composteren: Zij geven infosessies over thuiscomposteren en composteren in compostbakken. Buurtbewoners kunnen gebruik maken van de compostbakken in het park na het volgen een infosessie en registratie.
  2. Ecologisch tuinieren:  In hun tuin word er aan ecotuinieren gedaan met andere woorden  tuinieren met respect voor de natuur.

Samen worden er beslissingen genomen,  taken verdeeld en engagementen opgenomen. De groenten worden onderling geoogst en verdeeld. De Minimoestuin kan ook gebruikt worden als handleiding en lesmateriaal  voor scholen in de buurt .

Meer info? Stuur een mailtje naar samentuincaputsteenpark@gmail.com

In de oneven weken komen de samentuinders op dinsdagavond en zaterdagochtend samen. In de even weken kan je samen tuinieren op donderdagavond en zondagochtend.