logo scifi

SCIFI heeft de ambitie de markt voor Smart City initiatieven in Europa te verbeteren.  Op dit moment zijn er twee grote drempels die dergelijke initiatieven in de weg staan:

  • Steden, en dan vooral middelgrote en kleinere steden, hebben noch de kennis noch voldoende capaciteit om op grote schaal open data ter beschikking te stellen.  Daarbij zou die data bovendien nog moeten aangeboden worden op een internationaal gestandaardiseerde manier, en in een vorm die automatisch kan gelezen worden door andere computers/machines
  • Er is momenteel een (grote) kloof tussen de bedrijfswereld en de steden.  Mede als gevolg van de strikte aanbestedingsregels, is de interactie tussen beide beperkt tot een aankoper - aanbieder relatie.  Hierdoor is er niet altijd een match te vinden tussen de correcte vraag vanuit een stad en een aangeboden product vanuit een bedrijf, met als gevolg dat Smart City toepassingen vaak blijven hangen in een pilootfase, of eerder als 'gadget' aanzien worden

In SCIFI bouwen we een sterk netwerk uit, waar zowel de steden als de bedrijven met elkaar verbonden worden, daarin ondersteund door kennisinstellingen.

Dit netwerk heeft verschillende doelen:

  • Steden komen met elkaar in contact, en definiëren op die manier gezamenlijke uitdagingen.  Ze engageren zich om gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen voor een uitdaging die in elk van deze steden belangrijk is.
  • Steden leren van elkaar, van kennisinstellingen en van bedrijven welke standaarden er bestaan om datasets te publiceren op een correcte manier.  Door het delen van deze standaarden en de methodologie om vanuit de bronsystemen gegevens te gaan verwerken op openstellen, wordt de drempel voor publicatie drastisch verlaagd.  Bovendien publiceren we in eerste instantie die datasets die belangrijk zijn voor de uitgeschreven uitdagingen, zodat de inspanningen gespreid worden in de tijd
  • Door een gezamenlijke uitdaging te publiceren, is het voor de markt meteen duidelijk dat er een groter potentieel is voor een ontwikkelde toepassing/oplossing.  Dit is een win-win situatie: de kost voor een stad gaat omlaag, gezien de ontwikkelkost gedeeld wordt over meerdere steden.  Bedrijven zien veel sneller een business model, en er zullen dus veel meer mogelijke ontwikkelaars zich aanbieden
  • Het netwerk zal ook op zoek gaan naar verbeterde manieren om aan te besteden, zodat eerder een traject kan gestart worden waarin een oplossing kan gemaakt worden in samenwerking tussen een bedrijf, de stad en burgers of andere geïnteresseerden

Het is een uitdrukkelijk doel van het project om het netwerk niet te beperken tot de organisaties die deel uitmaken van het project, maar elke partner is een trekker om andere steden binnen zijn regio mee te betrekken in het verhaal.

Binnen het project zullen uitdagingen aangepakt worden in de domeinen Mobiliteit, Slimme Energie en Aantrekkelijke Leefomgeving (Netheid en Milieu)

Partners

  • Steden: Mechelen (lead partner, BE), Brugge (BE), Delft (NL), Saint-Quentin (FR)
  • Kennisinstellingen: Faubourg Numerique (FR), Universiteit van Southampton (UK)
  • Netwerkorganisaties: Agoria (BE), Cambridge Cleantech (UK)

Budget

Totaal projectbudget: € 3.165.503,25
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 1.899.301,95

Budget stad Mechelen: € 875.000
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 525.000

Looptijd: juli 2017 - december 2021

Volg dit project op twitter @smartcityinnov

Meer info over het Interreg 2 Zeeën programma