Project SELECT: 'Supporting Electrification of Logistics fleets by analyzing demand for Energy and Charging needed for Transition' 

Small scale - Prioriteit 2 'A green transition in the North Sea Region'

Doelstelling

Binnen het project SELECT onderzoeken lokale en regionale overheden, samen met bedrijfsondersteunende organisaties uit Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Zweden volgende zaken:

 • de voorwaarden om elektrische lichte en zware wagenparken te voorzien van voldoende stroom en energie op logistieke terminals en openbare locaties
 • potentiële nieuwe diensten die mogelijk worden door digitale oplossingen
 • bestuursstructuren die nodig zijn om de overgang te ondersteunen

Methodiek

Het partnerschap verzamelt via interviews en gegevensanalyse informatie over:

 • de lokale logistieke belanghebbenden
 • de logistieke stromen
 • input van lokale energiebedrijven

Hiermee beginnen de partners een analyse van de potentiële energie- en stroombehoefte van elektrische voertuigen. De input van die interviews vormt ook de basis voor het begrijpen van potentiële nieuwe diensten en de behoefte aan een gepast beleid.

Om te begrijpen hoe de lokale en regionale overheden de logistieke sector kunnen ondersteunen bij de overgang naar elektrische voertuigen, is een dialoog op lokaal en transnationaal niveau nodig. Het resultaat van die dialoog: efficiënte kennisoverdracht, uitwisseling van gegevens en informatie, vergelijkbaarheid van regio's en gebruikersgerichte aanbevelingen.

Verwachte resultaten

We verwachten dat de samenwerking tussen de verschillende actoren en het opstellen van eerste analyses op basis van de resultaten, zullen fungeren als een best practice. Die kan vervolgens door andere lokale en regionale overheden in de Noordzeeregio worden gebruikt. In het kader van het project zal een plan voor het gebruik worden ontwikkeld. 

De ervaringen, opgedaan bij het uitvoeren van de projectactiviteiten, worden gebundeld in een actieplan. Dat actieplan bevat aanbevelingen voor lokale en regionale overheden met betrekking tot de interactie met de logistieke sector. Het is de bedoeling dat de resultaten van het SELECT-project verder worden ontwikkeld tot een groter project.

Partners

Project SELECT telt 5 projectpartners:

 • Lindholmen Science Park AB (SEW)
 • Stad Mechelen (BE)
 • Capital Region of Denmark (DNK)
 • Logistics Initiative Hamburg (DE)
 • Provincie Noord-Brabant (NL)

Looptijd

Het project loopt 18 maanden van 12 juli 2023 tot en met 12 januari 2025.

Budget

Het projectbudget van Stad Mechelen is 99.036 euro en wordt voor 60% gesubsidieerd door Europa.