SOCIAAL HUIS MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

2 september 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 september 2019, gepubliceerd op de website op 3 september 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting 

Aktename

Aktename

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Gunstig geadviseerd 

Gunstig geadviseerd 

Aktename

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd