SOCIAAL HUIS MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

21 oktober 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 oktober 2019, gepubliceerd op de website op 22 oktober 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur. 

Openbare zitting 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Volgend punt werd in toepassing van artikel 74 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd: 

Voorstel raadslid D. Tuypens niet ter stemming gelegd