SOCIAAL HUIS MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

24 juni 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

 

 

Overzichtslijst van beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019, gepubliceerd op de website op 25 juni 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

 Openbare zitting

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

  

Aktename

 

Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

 

 Vastgesteld