SOCIAAL HUIS MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

25 februari 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019, gepubliceerd op de website op 26 februari 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

 Openbare zitting

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd