SOCIAAL HUIS MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

25 maart 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2019, gepubliceerd op de website op 25 maart 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

 Openbare zitting 

1.       AFGEVOERD VAN DE AGENDA.

 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Volgend punt werd in toepassing van artikel 74 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd: 

Voorstel gemeenteraadslid Tuypens verworpen