OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

25 november 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 november 2019, gepubliceerd op de website op 26 november 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

 Openbare zitting

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Aktename

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd