SOCIAAL HUIS MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

28 januari 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

 Overzichtslijst van beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2019, gepubliceerd op de website op 30 januari 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Aktename / Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd