SOCIAAL HUIS MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

29 april 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2019, gepubliceerd op de website op 29 april 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

 Openbare zitting

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Kennisname 

7.       Vastgoedbeleid. Goedkeuring rechtstreekse verkoop aan de gemeente Sint-Katelijne-Waver van percelen grond  gelegen te Sint-Katelijne-Waver, nabij de Grensstraat, afdeling 1 sectie B nrs. 392 a, 393 a en 395g - ,samen 22 354 m² - voor algemeen nut, namelijk realisatie van het landschapspark en verwerven van een grondpositie voor verdere uitbouwen/of transactie in dit gebied.

Afgevoerd van agenda 

Goedgekeurd 

Aktename