SOCIAAL HUIS MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

30 september 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2019, gepubliceerd op de website op 1 oktober 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting

Aktename 

Goedgekeurd 

Vastgesteld 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 74 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd: 

Voorstel raadslid Creyelman niet ter stemming gelegd

Voorstel raadslid Tuypens verworpen