Logo van Interreg NZR SN

De groei van deelmobiliteit zoals autodelen, fietsendelen en gedeelde micromobiliteit (bv. e-scooters/brommers) is de afgelopen jaren aanzienlijk geweest. Deze vervoerswijzen hebben het potentieel om vervoersproblemen en negatieve effecten op het milieu te verminderen en zaken als sociale cohesie aan te pakken. Uit onderzoek blijkt dat burgers hun reisgedrag het vaakst veranderen bij een grote verandering in hun leven: een nieuwe baan, het stichten van een gezin of een verhuizing. Steden en promotoren van duurzaam reisgedrag kunnen deze belangrijke perioden in het leven van de inwoners aangrijpen om het gebruik van deelmobiliteit te doen toenemen.

Het potentieel van deelmobiliteit om bij te dragen tot duurzaamheidsdoelstellingen gaat echter verder dan het beïnvloeden van vervoersemissies en reisgedrag. Parkeernormen voor nieuwe woningen en bedrijven zijn in de meeste steden nog steeds overwegend autogericht en zijn niet bevorderlijk voor duurzame ontwikkeling en ruimtelijke efficiëntie. Er is behoefte aan een grootschalige hervorming. Progressief beleid dat ontwikkelaars in staat stelt het aantal vereiste parkeerplaatsen te verminderen door deelmobiliteit en andere mobiliteitsbeheersmaatregelen te integreren, kan bijdragen tot het creëren van billijke steden in de toekomst en kan ruimte vrijmaken voor andere doeleinden, zoals maatregelen voor klimaataanpassing of ontmoetings- en speelplaatsen.

Het SHARE-North Squared project zal zich daarom richten op de integratie van deelmobiliteitswijzen in stedelijke vastgoedontwikkelingen. Het project wil een brug slaan tussen de sectoren mobiliteit en huisvesting in steden in het hele Noordzeegebied. De activiteiten omvatten praktische, langdurige implementaties in proeftuinen (letterlijk!), de ontwikkeling van business cases voor "Living as a Service", de creatie van uitgebreide (communicatie)strategieën en op ervaring en onderzoek gebaseerde wettelijke kaders voor dergelijke innovatieve benaderingen. Het oogmerk is om zowel de afhankelijkheid en het gebruik van de particuliere/eigen auto en het ruimtegebruik door parkeren te laten afnemen, maar ook om duurzaam, multimodaal reisgedrag te versterken.

Partners

SHARE-North telt 11 projectpartners:

 • Stad Bremen (DE)
  • GEWOBA Public Limited Company Living and Building (DE) subpartner
 • Mpact (BE)
 • Autodelen.net (BE)
 • Stad Helsingborg (SE)
 • Universiteit Lund (SE)
 • Stad Aarhus (DK)
  • Tækker Group Europa (DK) subpartner
 • Gemeente Utrecht (NL)
  • AM (NL) subpartner
 • Stad Stavanger (NO)
  • Kolumbus (NO) subpartner
 • Universiteit Gustave Eiffel (FR)
 • Stad Mechelen (BE)
  • Woonpunt Mechelen (BE) subpartner
 • Housing Europe (BE)

Looptijd

Het project loopt van 01.01.2023 tot en met 31.12.2026.

Budget

Het projectbudget van Stad Mechelen is 722.000,00 euro en wordt voor 60% gesubsidieerd door Europa.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Abonneer je op de nieuwsbrief