Het park Sint-Romboutskerkhof (fotoreportage) naast de Sint-Romboutskathedraal was ooit een kerkhof, en later een plein dat grotendeels tot parkeerterrein evolueerde. In 2012 werd het getransformeerd tot een groen longetje in de binnenstad, met een nieuwgebouwde ondergrondse parking.

In november 2009 werd op het Sint-Romboutskerkhof gestart met wat de grootste opgraving zou worden op Mechels grondgebied. Aanleiding voor het onderzoek was de bouw van de ondergrondse parking Kathedraal. Zestien maanden en twee strenge winters later kon het terreinwerk worden afgerond en bleken er niet minder dan 4 165 skeletten opgegraven te zijn, naast nog eens duizenden losse schedels en beenderen. Daarmee behoort de collectie tot de grootste van haar soort in West-Europa en vertegenwoordigt ze een schat aan informatie.

Na de opgraving begon de aanleg van de ondergrondse parking. Als sluitstuk werd bovenop de parking een park aangelegd.

Het park werd geopend op 23 juni 2012.

Ontwerp

www.secchi-vigano.eu

Adres

Het park verbindt westwaarts de Minderbroedersgang, naar het noordwesten de Sint-Katelijnestraat, via de aanpalende Wollemarkt enerzijds de noordwaartse Stassartstraat en aan oostelijke kant de smalle Schoolstraat en het Nieuwwerk, en tenslotte zuidoostelijk Onder den Toren in de richting van Grote Markt, Steenweg en IJzerenleen.

Openingsuren

Het park is dag en nacht toegankelijk