Met de steun van

Het project Living Lab Circulaire Sloopteams heeft als doel om van Vlaanderen een urban mining regio maken. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door VLAIO.

Urban mining – het terugwinnen van grondstoffen uit gebouwen – is een essentieel onderdeel van de transitie naar een circulaire economie in de bouwsector. Dit kan gerealiseerd worden door selectieve sloop, hergebruik van bouwmaterialen en hoogwaardige recyclage van afvalstromen. Maar de betrokken partijen stuiten in sloopprojecten met dergelijke circulaire ambities vaak op een aantal knelpunten: de projecten verlopen heel gefragmenteerd en de focus ligt bij aanbestedingen sterk op de laagste initiële kostprijs.

Om de circulaire transitie waar te maken, hebben we nood aan een andere manier van werken en een overkoepelende structuur, die toelaat om van bij de start van een sloopproject in vertrouwen en overleg zoveel mogelijk en doordacht te recycleren en te hergebruiken.

Daarom zal het concept van sloopteams, zijnde een meer bewuste en geïntegreerde aanpak van sloopprojecten, onderzocht en uitgetest worden. Daarbij willen we door iteratie steeds nieuwe inzichten verwerven en bijkomende elementen toevoegen. We starten met theoretische uitwerkingen van een sloopteam, waarna we in verschillende living labs deze samenwerkingsformule zullen uittesten. Deze living labs zullen telkens een verschillende focus hebben: op het proces, op marktvormen en aanbestedingen, op specifieke materialen en op een combinatie van al deze elementen. Nadien zetten we demo-projecten op om alle leerlessen effectief te implementeren en te demonstreren. Zo willen we komen tot een nieuwe systeemoplossing die een echte verandering in de waardeketen kan teweegbrengen.

Dit is wat we gaan doen:

 • Een Code van Goede Praktijk uitbrengen: een referentiewerk over o.a. keuzes maken voor hergebruik en recyclage, het praktisch organiseren en uitvoeren van sloop- en ontmantelingswerken, ... Bevat standaardprocedures en bestekteksten.
 • Het theoretisch uitwerken van een sloopteam-formule, om uiteindelijk een Gids voor coöperatief sloopproces te publiceren.
 • Het testen van de sloopteam-formules en selectieve sloop in Living Labs.
 • Opvolgen van pilootprojecten waar de sloopteam-formule toegepast wordt.
 • Het organiseren van ontmoetingsruimtes en co-creatiesessies: verschillende partijen binnen de waardeketen worden betrokken om uitdagingen in kaart te brengen, visies te delen en om werkpaden naar oplossingen uit te tekenen.

Partners

 • Embuild Vlaanderen (lead partner)
 • Buildwise
 • NAV
 • Stad Mechelen
 • Tracimat
 • Aclagro
 • Rockwool
 • Resulation

Stad Mechelen staat als enige publieke opdrachtgever in voor de initiatie, de opvolging en de rapportering van deelexperimenten in het kader van pilootprojecten.

Duur

Dit project loopt van januari 2023 tot en met december 2025.

Projectfinanciering

Het totale projectbudget is 1.111.198 euro. Het project wordt voor 80% gesubsidieerd door Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Het projectbudget van Stad Mechelen is 165.460 euro.