De stad werkt op drie sporen om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan: vermijden, handhaven en opruimen.

Vermijden

Hieronder verstaan we onder andere de juiste inplanting van de vuilnisbakken zodat vuilnisbakken niet op zwerfvuil- en sluikstortgevoelige plekken staan en net wel op plaatsen waar er nood aan is. Je leest er alles over in het vuilnisbakkenplan.
Stad Mechelen ondersteunt doorheen het jaar ook de sensibiliserende campagnes van de Mooimakers van de OVAM. Ook die zorgen voor een vermindering van de hoeveelheid zwerfvuil.

Handhaving

Om de problematiek terug te dringen, moet de pakkans van overtreders omhoog. De stad houdt daarom zwerfvuil- en sluikstortgevoelige plekken goed in de gaten en onderzoekt ook afval om overtreders op te sporen. Dit is een samenwerking van de gemeenschapswachten, de Buitengewone Opsporings Ambtenaren en de milieupolitie.

Voor meer informatie en klachten kan je terecht bij de Lokale Politie Mechelen of maak een melding van sluikstorten aan de stadsdiensten.

Opruimen

Tot slot blijft ook opruimen zelf cruciaal: vuil trekt immers vuil aan en openbare netheid is voor iedereen een meerwaarde. Daarom blijft Mechelen ook investeren in de veegploegen en wijkonderhoudsteams die op structurele basis de straten net houden. Daarnaast faciliteert de stad ook vrijwilligers die zelf initiatieven nemen om zwerfvuil op te ruimen, bv. de scholen of organisaties zoals Plogging Mechelen.

Zwerfvuilvrijwilliger worden

Wistje datje

Al in 2018 sloot stad Mechelen zich aan bij de Statiegeldalliantie als een manier om het zwerfvuil terugdringen. De stad neemt ook deel aan de nieuwe campagne ‘Yes we can’ van de Statiegeldalliantie om de druk op de ketel te houden en te blijven pleiten voor het invoeren van statiegeld op blikjes en dergelijke.