Het stadsbestuur doet grote inspanningen om Mechelen proper te houden. Zo nemen verschillende wijkonderhoudteams elke dag de stad onder handen. Ze gaan op zoek naar de plekken die de meeste aandacht nodig hebben en geven een grondige onderhoudsbeurt. De milieupolitie staat hen bij en maakt proces-verbaal op bij overtredingen zoals sluikstorten. Overtreders krijgen een fikse boete.

Zo is het in Mechelen verboden de openbare ruimte te bevuilen op gelijk welke manier (zoals o.a. het weggooien van verpakkingen van snoep, snacks, sigarettenpeuken, drank, kauwgom, blikjes, wikkels en andere lege verpakkingen). Verder moeten de voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen onderhouden en proper gehouden worden.

Voor meer informatie en klachten kan je terecht bij de Lokale Politie Mechelen.

Via dit formulier kan je een melding van sluikstorten overmaken aan de stadsdiensten.