Om thuis te kunnen verbinden met het internet, moet je een internetabonnement afsluiten bij een internetaanbieder, zoals Proximus of Telenet. Is zo’n abonnement te duur voor jou? Dan kan je het sociaal tarief aanvragen. Daarmee krijg je korting op je internetfactuur.

Sociaal internetaanbod 

Het sociaal internetaanbod is een voordelig tarief voor een internetverbinding op een vaste locatie. Die maatregel wil meer personen in een kwetsbare situatie (met een leefloon of een andere vorm van financiële tegemoetkoming) toegang tot het internet geven. In maart 2024 verandert het systeem voor het sociaal internetaanbod. Meer info.   

Betaalbaar internet op andere manieren

Initiatieven voor betaalbaar internet | Mediawijs

Voor wie?

Je maakt kans op het sociaal tarief als je aan één van deze voorwaarden voldoet:

  • Je bent ouder dan 65 jaar en je hebt een beperkt inkomen.
  • Je hebt een beperking van minimum 66% en je hebt een beperkt inkomen.
  • Je ontvangt een leefloon (let op: equivalent leefloon komt niet in aanmerking).
  • Je hebt gehoorverlies van ten minste 70dB (of je inwonend kind / kleinkind lijdt eraan).
  • Je onderging een laryngectomie (of je inwonend kind / kleinkind onderging het).
  • Je bent een militair oorlogsblinde.

Verenigingen of vzw’s kunnen geen sociaal tarief krijgen.

Hoe?

Het sociaal tarief moet je aanvragen bij jouw internetaanbieder. Die zal je meer info geven over kortingen.

Daarna stuurt je internetaanbieder je aanvraag door naar het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Dat instituut bekijkt of je aan de voorwaarden voldoet om het sociaal tarief te krijgen. Wordt je dossier goedgekeurd? Dan krijg je van je internetaanbieder korting op je volgende factuur.

Meer info

Hoeveel korting?

Je ontvangt een maandelijkse korting van 40 % (tot maximaal 8,4 euro) op je internetfactuur.