OPGELET! Deze lezing is volzet. Er zijn geen tickets meer beschikbaar. 

Van twee Mechelse stadspoorten, de Oude Brusselse Poort en de Winket- of Waterpoort, weten we dat ze een tijd dienst deden als gevangenis. Misdaad en straf zijn van alle tijden, maar de aard van de vergrijpen en de manier van bestraffing varieerde erg doorheen de geschiedenis.

Zo ontstond pas tijdens de vroegmoderne periode een afkeer van geweld. Dat leidde in de eerste plaats tot een daling van geweldplegingen zoals messengevechten, ook in Mechelen. Lange tijd werd geweld tussen burgers immers beschouwd als een normale manier van conflictoplossing. Wapendracht was in Mechelen tot laat in de vijftiende eeuw toegestaan, al werden agressors wel financieel gestraft in geval van doodslag. Pas in de vroegmoderne tijd kwam fysiek geweld, samen met andere vormen van afwijkend gedrag als prostitutie, gokken en landloperij, wettelijk in de criminele context terecht.

De gewijzigde houding ten opzichte van geweld leidde ook tot een nieuw bestraffingsregime. Lichaamsstraffen en executies gingen steeds meer weerstand oproepen, met een frequentere toepassing van gevangenisstraffen als gevolg. Pas in de achttiende eeuw werd in Mechelen voor de eerste keer een moordenaar tot levenslange opsluiting veroordeeld. Daardoor evolueerde het strafsysteem van een geldmachine naar een hoge uitgavenpost voor stad en staat.

Over de spreker

Maarten Van Dijck is universitair hoofddocent en onderwijsdirecteur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 2007 op een proefschrift over de daling van geweld in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stedelijke samenlevingen in Brabant en Mechelen. Daarna onderzocht hij het verband tussen verenigingsleven en politieke participatie in het vroegmoderne Mechelen en Rotterdam. Momenteel is hij bezig met een studie van de politieke elites in zeventiende-eeuws Nieuw-Amsterdam en Kaapstad.

Praktisch

  • Donderdag 30 maart 2023 om 20u 
  • Het Predikheren - Zaal Mandela

Koop je tickets online

OPGELET! Deze lezing is volzet. Er zijn geen tickets meer beschikbaar.