In Mechelen zijn er veel sportteams actief op zowel hoog competitieniveau als op recreatief gebied. Vele Mechelaars zijn dan ook actief lid van een sportvereniging.

  • De Sportraad bekommert zich om de belangen van de sport. De leden van het bestuursorgaan zijn allemaal vrijwilligers. De andere leden zijn verenigingen, organisaties of instellingen die allemaal op één of andere manier met sport te maken hebben.
  • De Sportraad verdedigt de belangen en behoeften van de aangesloten verenigingen bij de stedelijke beleidsvorming.
  • De Sportraad adviseert het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad over de voorbereiding en de uitvoering van het stedelijk sportbeleid. Het stadsbestuur vraagt de Sportraad om adviezen te formuleren over sportaangelegenheden.
  • De Sportraad werkt autonoom en heeft het recht om op eigen initiatief beleidsdossiers aan te kaarten, waarvan zij vindt dat de sportbelangen in het geding zijn.

Naast deze taken werkt de sportraad ook nauw samen met team Sport voor de organisatie van het jaarlijkse Sportgala. 

Deel jouw sportervaring op instagram en/of facebook met #sportersbelevenmeer en #2800love.