Op Ragheno komt een gloednieuw sportcentrum met een indrukwekkende oppervlakte van maximaal 12.000m². Die nieuwe sporthal komt vlakbij het station te liggen en zal de IHAM vervangen. Het wordt dé place to be voor sport en beweging. We willen er ruimte bieden aan topsport, competitiesportclubs, recreatieve sporters, scholen en individuele sportfanaten. Ook willen we er geweldige sportevenementen van topniveau organiseren.

In het voorjaar en de zomer van 2023 werd een participatietraject opgezet. De inzichten en expertise van de huidige en toekomstige gebruikers helpen de stad om een gedragen en kwaliteitsvol programma voor het sport- en recreatiecentrum te ontwikkelen. We zijn nu bezig met de uitwerking van dat sportprogramma. 

In het najaar van 2023 maken we een bestek op voor de realisatie van het toekomstig sportcentrum. Een duidelijk beeld op de toekomstige invulling van het sportcentrum is hiervoor belangrijk. Er zal een kwalitatieve selectie gebeuren waarbij we zoeken naar een bouwteam (aannemer, ontwikkelaar en architect/ingenieur). Eerst gebeurt er een kandidaatstelling van consortia, ofwel een tijdelijke samenstelling. Maximum 4 kandidaten mogen erna een offerte indienen. De beoordeling en onderhandelingen zijn voorzien eind 2024. De start van de werken is pas voorzien in 2027 omwille van stappen die nog op de site met de NMBS gezet moeten worden.